Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 681]
Notice (8): Undefined index: Keywords [APP/Controller/PagesController.php, line 682]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 685]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 687]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 689]
Notice (8): Undefined index: id [APP/Controller/PagesController.php, line 696]
Chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ

Chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Lễ trao chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ cho Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu. Đây là Doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ thứ tư được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cấp giấy chứng nhận.

Với việc chính thức trở thành doanh nghiệp KH&CN là dấu mốc quan trọng của Công ty, là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị hạt muối Bạc Liêu trong thời gian tới.