Hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm

Hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm của Công ty CP Muối Bạc Liêu gồm: Muối i-ốt, muối tinh, muối hạt, muối ớt tôm, muối ớt, muối tiêu.

- Muối i-ốt

- Muối tinh

- Muối hạt

- Muối ớt tôm

- Muối ớt

- Muối tiêu